unico manie, icon note unico manie, icon note

Kulturní
program

unico manie, icon note
unico manie, icon note
13:00
Otevření
14.30
Zahájení
15:00
ACDC revival AC/TN
16:15
Kulturní vložka
16:45
SYMPL
17:45
Kulturní vložka
18:15
Second Hand - Kabát revival
19:30
Kulturní vložka
20:00
FOCUS Rock

Moderuje a o zábavu mezi kapelami se starají Richard GenzerMichal Novotný

Dětský
program

unico manie, icon baloons
unico manie, icon teddy
13:00 – 20:00
Skákací hrady
Malování na obličej pro děti
Klaun
Fotokoutek
Hry + Soutěže pro děti
Odpočinkový koutek

Organizační
pokyny

unico manie, icon note

Vstup pouze od vlakového nádraží Vizovice.

Omezené množství parkování v okolí vlakového nádraží Vizovice.


Nejbližší zastávky hromadné dopravy:

Vlak – zastávka Vizovice (pěšky cca 3 minuty) Poslední vlak směr Zlín 22:38

Autobus – zastávka Vizovice – náměsti (pěšky cca 15 minut)

Parkování

Parkování je zajištěno. Bude možné parkovat na několika místech.

V rámci minimalizace dopravní zátěže pro Vizovice bude na místě personál, který bude přijíždějící směrovat k volným parkovacím plochám.

Jelikož některé navigace nevedou správně a mohly by Vás dovést do slepé cesty ze směru od Zlína, prosím směřujte příjezd na VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ VIZOVICE.

parkovani

GDPR

Na této akci budou vznikat audiovizuální záznamy. Vaší účastí na této akci udělujete organizátorovi akce a jeho zástupcům souhlas zaznamenat Vaše audiovizuální zobrazení (včetně obrazu, zvuku a hlasu) během Vašeho pobytu na akci. Souhlas zákonných zástupců dětí se vztahuje i na jejich děti.

Audiovizuální záznamy budou sloužit různým účelům včetně dokumentace akce, zveřejňování na sociálních médiích, a archivace. Vaše účast a příspěvky na akci mohou být zachyceny na těchto záznamech. Zároveň udělujete souhlas, že organizátor akce má právo tyto záznamy použít a distribuovat bez jakéhokoli dalšího souhlasu nebo odškodnění pro účastníky.

Doba uchovávání údajů: Souhlasíte s tím, že organizátor akce může uchovávat Vaše osobní údaje po dobu potřebnou k dosažení účelu, pro který byly sbírány, nebo po dobu stanovenou platnými právními předpisy. Pro více informací o tom jak budou Vaše údaje zpracovány kontaktujte UNICO MODULAR a.s., Nádražní 1136, Vizovice, 763 12

Máte-li jakékoli výhrady ohledně nahrávání, prosím, oslovte náš foto/video tým. Uděláme vše pro to, abychom Váš postoj respektovali.

Těšíme se na Vaši účast a věříme, že společně přežijeme legendární den.

Naše stránka používá jen nezbytné a analytické cookies. Shromážděná data nejsou sdílena třetím stranám a slouží ke zlepšování našich služeb, nikoli pro účely reklamy.